Сборник "Социална работа - минало, настояще, бъдеще"

 

Сборник "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука - устойчивост и дигитализация"

 

Сборник "Актуални проблеми на социалната работа"