Електронно списание "Scientific Research"

ISSN: 1312-7535
Заглавие Decentralization and regional Self-governance - imperative Conditions for Prosperious Regional Polotics
Автори

Анотация

Референции

За авторите
Свали от тук