Електронно списание "Scientific Research"

ISSN: 1312-7535
Заглавие A new approach to embedded applications based on PIC microcontrollers use USB interface to communicate with PC
Автори

Анотация

Референции

За авторите
Свали от тук