Електронно списание "Scientific Research"

ISSN: 1312-7535
Заглавие municipal BondsMarket development in Bulgaria: Challenges and Perspectives
Автори Десислава Стоилова

Анотация

Референции

За авторите
Свали от тук