Университетско издателство "Неофит Рилски"

Последно добавени:
Заглавие:ПРОБЛЕМЪТ ЗА ОПРЕДЕЛИТЕЛНИЯ ЧЛЕН В СЛОВЕНСКИ ЕЗИК (В ДИАХРОНЕН И СИНХРОНЕН АСПЕКТ)
Автори:Милен Малаков
ISBN:978-954-00-0213-2
Цена:10,80лв.
Заглавие:DIMINUTIVES IN ENGLISH, RUSSIAN AND BULGARIAN
Автори:Mariya Bagasheva
ISBN:978-954-00-0214-9
Цена:10,20лв.
Заглавие:Bits and pieces English writing lab
Автори:Mariya Chankova
ISBN:978-954-00-0218-7
Цена:8,40лв.
Заглавие:Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език
Автори:Десислава Йорданова-Петрова
ISBN:978-954-00-0215-6
Цена:10,50лв.