Университетско издателство "Неофит Рилски"

За контакти

2700 Благоевград
ул. "Иван Mихайлов" 66
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Университетско издателство
Телефон: +359 73 588 544
Факс: +359 73 88 55 16
e-mail: press@swu.bg