Университетско издателство "Неофит Рилски"

За контакти

2700 Благоевград
ул. "Иван Михайлов" 66

Югозападен университет "Неофит Рилски"
Университетско издателство

Телефон: +359 73 588 544
Факс: +359 73 88 55 16
Електронна поща: press@swu.bg