Университетско издателство "Неофит Рилски"

За нас

Създадено през 1995 г. със заповед на ректора на Югозападния университет "Неофит Рилски", Университетското издателство е обслужващо звено в структурата на Университета, чието управление, дейност, организация и финансиране се определят с Правилник, приет с Решение на Академичен съвет, Протокол № 4/15.03.2000 г., изменен и допълнен от Академичен съвет, Протокол № 35/21.01.2019 г.

Структурата на Университетското издателство, включва:

Университетското издателство осигурява учебната, включително кандидатстудентската, научната, художественотворческата, спортната и административната дейност на Университета с необходимите печатни издания.

Университетското издателство осъществява дейности по подготовката, отпечатването и разпространението на учебни, научни, рекламни и други материали и осигурява методическа, редакторска и друга специализирана помощ.

Университетското издателство работи съвместно по разпространението на наша и чужда учебна литература с книжарници и издателства в страната като:

За нуждите на библиотечните читални и заемни Университетското издателство "Неофит Рилски" предоставя екземпляри от всяко свое издадено заглавие на:

Адрес за контакти

2700 Благоевград
ул. "Иван Mихайлов" 66
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Университетско издателство
Телефон: +359 73 588 544
Факс: +359 73 88 55 16
Електронна поща: press@swu.bg