Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: EQUIVALENCE ISSUES IN TRANSLATING BULGARIAN LEGAL DOCUMENTS INTO ENGLISH (title deeds, powers of attorney and declarations)
Тематика: Български език с филологии
Автори: Ivanka Sakareva
ISBN: 978-954-00-0219-4
ISSN:
Цена: 10,60лв.
Страници: 151
Описание:

За авторите: