University Publishing House "Neofit Rilski"

Title: КАЗУСИ по наказателно право и наказателен процес за обсъждане и решаване в семинарни занятия
Category: Law
Authors:
ISBN: 978-954-00-0234-7
ISSN:
Price: 9,80lv.
Pages: 165
Description:

About Authors: