Издателски комплекс "Неофит Рилски"

Заглавие:Bits and pieces English writing lab
Автори:Mariya Chankova
ISBN:978-954-00-0218-7
Цена:8,40лв.
Заглавие:Съпоставителен анализ на членните системи в българския и гръцкия език
Автори:Десислава Йорданова-Петрова
ISBN:978-954-00-0215-6
Цена:10,50лв.
Заглавие:Номинативна символика (типология и характеристика на имена и прозвища в българския и английския език)
Автори:Яна Манова-Георгиева
ISBN:978-954-00-0217-0
Цена:8,00лв.
1 2 3 4