Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Управленски системи в туризма
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-00-0223-1
Цена:11,00лв.
Заглавие:Особености на функционалния стил в руската и българската делова документация (актове за гражданско състояние)
Автори:Дмитро Гергинов
ISBN:978-954-00-0222-4
Цена:10,00лв.
Заглавие:Функции на комплексна променлива
Автори:Васил Грозданов
ISBN:978-954-00-0224-8
Цена:15,70лв.
Заглавие:МЕДИИ, КУЛТУРА И БИЗНЕС
Автори:
ISBN:978-954-00-0221-7
Цена:9,70лв.
1 2 3 4