University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:ТЕХНОЛОГИЯ ЗА КОНФЕКЦИОНИРАНЕ НА РАМЕННИ ИЗДЕЛИЯ
Authors:Snejina Andonova
ISBN:978-954-00-0236-1
Price:10,50lv.
Title:Рисков мениджмънт с финансови инструменти в европейски контекст
Authors:Marya Paskaleva
ISBN:978-954-00-0235-4
Price:18,00lv.
Title:Финансови пазари и финансови инструменти
Authors:Ani Stoykova
ISBN:978-954-00-0223-0
Price:17,00lv.
Title:КАЗУСИ по наказателно право и наказателен процес за обсъждане и решаване в семинарни занятия
Authors:
ISBN:978-954-00-0234-7
Price:9,80lv.
1 2 3 4