Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Годишник на катедра „Философски и политически науки” VІI
Тематика: Философия
Автори:
ISBN:
ISSN: 1314-5886
Цена: 8.50лв.
Страници: 164
Описание:

"Годишникът" е научно-методическо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите...


За авторите: