Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по диференциални уравнения
Автори:Васил Грозданов, Красимир Йорджев
ISBN:978-954-00-0142-5
Цена:15,90лв.
Заглавие:МУЗИКА И ТАНЦ (ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ)
Автори:
ISBN:978-954-00-0149-4
Цена:8,00лв.
1 2 3 4