Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ
Автори:Диляна Янева
ISBN:978-954-00-0146-3
Цена:8,00лв.
Заглавие:Образователните функции на физическото възпитание
Автори:Невяна Докова
ISBN:978-954-00-0145-6
Цена:8,50лв.
Заглавие:VERBA AETERNA учебно ръководство по латински език
Автори:Силвия Георгиева
ISBN:978-954-00-0140-1
Цена:9,40лв.
Заглавие:Хореографска композиция в балетни творби
Автори:Анелия Янева
ISBN:978-954-00-0137-1
Цена:лв.
1 2 3 4