Издателски комплекс "Неофит Рилски"

Заглавие:Контрол на документите за самоличност и миграцията в Република България
Автори:ЛЮБОМИР ТИМЧЕВ
ISBN:978-954-00-0167-8
Цена:13,80лв.
Заглавие:Годишник на катедра „Философски и политически науки” VІI
Автори:
ISBN:
Цена:8.50лв.
Заглавие:Обикновени диференциални уравнения
Автори:Васил Грозданов, Николай Китанов
ISBN:978-954-00-0159-3
Цена:18,90лв.
Заглавие:Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания
Автори:Стаменка Митова
ISBN:978-954-00-0157-9
Цена:12,40лв.
1 2 3 4