University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:Земеделското образование в България (1878 – 1944)
Authors:Svetlana Nikolaeva
ISBN:978-954-00-0139-5
Price:13,60lv.
Title:Западноевропейска литература. Естетически текстове и програми Част I Учебно помагало за студенти
Authors:Boyka Ilieva
ISBN:978-954-00-0126-5
Price:8,80lv.
Title:Индивидуални различия – психически ефекти и особености
Authors:Biliana Yordanova, Lyudmil Krastev
ISBN:978-954-00-0112-8
Price:11,40lv.
Title:Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Authors:Yuliana Kovachka
ISBN:978-954-00-0134-0
Price:8.20lv.
1 2 3 4 5 6 7