Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Земеделското образование в България (1878 – 1944)
Автори:Светлана Николаева
ISBN:978-954-00-0139-5
Цена:13,60лв.
Заглавие:Западноевропейска литература. Естетически текстове и програми Част I Учебно помагало за студенти
Автори:БОЙКА ИЛИЕВА
ISBN:978-954-00-0126-5
Цена:8,80лв.
Заглавие:Индивидуални различия – психически ефекти и особености
Автори:Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN:978-954-00-0112-8
Цена:11,40лв.
Заглавие:Социалнопедагогически проблеми при деца с парародителска грижа
Автори:Юлиана Ковачка
ISBN:978-954-00-0134-0
Цена:8.20лв.
1 2 3 4 5 6 7