Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Убеждения за себе си и за интимния партньор
Тематика: Психология
Автори: Николай Иванчев
ISBN: 978-954-00-0120-3
ISSN:
Цена: 9,40лв.
Страници: 111
Описание:

Убежденията на личността са явление, което се разглежда и изучава в научната литература главно във връзка с приложението на психотерапевтични техники (например когнитивно-поведенческа терапия, транзакционен анализ, техника за емоционална свобода) и във връзка с невро-лингвистичното програмиране.

Възможността за промяна на убеждения за идеалния дългосрочен партньор за романтична връзка се изследва в настоящата разработка чрез съпоставяне на убежденията за идеалния дългосрочен партньор с убежденията за себе си.

В тази книга убежденията за себе си, за идеалния дългосрочен интимен партньор и реалния интимен партньор се изследват чрез въпросници и не се набляга на разглеждане на убежденията като рационални или ирационални, защото само последствията от тях върху поведението и настроението биха могли да ги класифицират като такива. По-голямото сходство и взаимовръзка между убежденията за себе си, за реалния и идеалния интимен партньор би могло да се разглежда като признак за рационалност на убежденията, защото би създало повече положителни преживявания у притежателите им....


За авторите: