Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Развиване на ориентировъчни способности на децата
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Иван Глушков, Мария Граматикова, Стаменка Митова, Петя Пачева
ISBN: 978-954-00-0133-3
ISSN:
Цена: лв.
Страници: 142
Описание:

Учебното ръководство разглежда проблемът за планирането и развиването на специфични за двигателната дейност ориентировъчни способности на децата в ранните им възрастови периоди.

Разработени са тематични разпределения и образователно съдържание на занимания за подготвителните групи за училище за практическо развиване на ориентировъчните им способности. Елементи от тематичните единици могат да бъдат прилагани при деца със специални образователни потребности интегрирани в групите.

Учебното ръководство е подходящо за студенти от специалностите "Спорт" "Физическо възпитание", "Кинезитерапия", "Предучилищна и начална училищна педагогика", както и от докторанти, учители, треньори, кинезитерапевти и други интересуващи се от развитието на практическия интелект на децата, в естествената им двигателна и игрова дейност...


За авторите: