Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще
Тематика: Международни отношения
Автори: Съставител: Петя Пачкова
ISBN: 978-954-00-0107-4
ISSN:
Цена: 9,30лв.
Страници: 204
Описание:

За авторите: