Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Културно-историческо наследство на българските земи (кратък поглед)
Тематика: Туризъм
Автори: Димитър Димитров
ISBN: 978-954-00-0093-0
ISSN:
Цена: 14,50лв.
Страници: 535
Описание:

Книгата е предназначена за по-широк кръг читатели като четиво, имащо за цел популяризирането на основни обекти и паметници на Българското културно-историческо наследство от праисторическите епохи до Новото време. Разбира се, тя няма претенции за пълна изчерпателност нито за пълно описание на тези обекти, нещо непосилно за една единствена книга. Същевременно като дългогодишен преподавател по История, авторът има амбицията това да бъде и учебно помагало и справочник за изучаването на културно-историческите обекти от студенти по туризъм, както и от професионални туроператори, доколкото Културният и Култовият туризъм заемат съществено място в тяхната дейност като професионалисти...


За авторите:

Книгата е опит за описание на основните обекти и паметници от културно-историческите обекти в българските земи. Обектите и паметниците са поставени в хронологичен ред: праисторически, антични, средновековни и съвременни. Същевременно те са групирани според различните части на българските земи, съобразно с историческите епохи. Авторът- професор Димитър Димитров е с базово историческо образование и е преподавал История на България, Стопанска история и Европейска интеграция в СУ "Климент Охридски", УНСС, НБУ и ПУ " Паисий Хилендарски"...