Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Дигитализация и социални трансформации
Тематика: Социални дейности
Автори: Добринка Пейчева, Валентина Миленкова (Съставители)
ISBN: 978-954-00-0113-5
ISSN:
Цена: 13.00лв.
Страници: 324
Описание:

Дигиталните средства за комуникация в своя традиционен вид - радиа, телевизии, печат и появилите се нови медии (онлайн платформи, сайтове, блогове, влогове и пр.) в пространствената траектория на интернет получават днес тотална всеобхватност и изключителна въздействена мощ. Повлияват мисленето и поведението на хората, тяхното социализиране и емоционалност, потребностите и интересите им. Предизвикват фундаментални промени във всички социални сфери, институции, общности и организационни структури, в отношенията в и между тях. Едновременно с това преструктурират съществуващите комуникационни пространства, "революционизират" дълголетни културни модели и практики, благоприятстват появата на нови социо-културни конструкти. Предизвикват раждането на нови професии и сфери, на кросмедийни реалии и конструкти и с това безпрецедентно взаимообвързват социалната с медийната битийност.

Настоящата колективна монография е посветена на тази актуална тема. Включва академични автори от три континента със значимо присъствие в съответните си страни - Азия, Африка и Европа. От българска страна присъстват утвърдени учени, както и млади учени от четири водещи български университета (Софийски университет "Кл.Охридски, Университет на национално и световно стопанство, Нов български университет, Югозападен университет "Н.Рилски") и от БАН....


За авторите: