Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” VI
Тематика: Философия
Автори:
ISBN:
ISSN: 1314-5886
Цена: 7,90лв.
Страници: 246
Описание:

"Годишникът" е научно-методическо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина...


За авторите: