Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Българската телевизионна реклама и националната идентичност
Тематика: Изкуство
Автори: Клавдия Камбурова
ISBN: 978-954-00-0132-6
ISSN:
Цена: 13.20лв.
Страници: 240
Описание:

Рекламата съществува още от древността под различни форми - табели, приканване на висок глас, предаване на информация от уста на уста. С развитието на капитализма и индустриалната революция тя започва да се утвърждава като средство за повишаване на печалбата и се превръща в неизменен спътник на бизнеса и потреблението в обществото. С навлизането на електронните медии и особено на телевизията, рекламата постепенно се превръща не само в своеобразен "пътеводител" в пазара и "законодател" на пазарната комуникация, на който икономическите кризи не оказват влияние, но и във фабрика за мечти, и културен феномен, който става неизменна част от развитието на обществото - не само продава, но и създава мечти и желания. Динамиката в промените на обществения и икономически живот оказват влияние върху ролята и значението на рекламата. Като част от живота на хората, тя продължава да привлича вниманието, а навлизането на нови технологии разширява каналите и начините на разпространение...


За авторите: