Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Иновации, предприемачество и конкурентоспособност на предприятието
Автори:Виктория Калайджиева
ISBN:978-954-00-0097-8
Цена:18,60лв.
Заглавие:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” VI
Автори:
ISBN:
Цена:7,90лв.
1 2 3 4 5 6 7