Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Психологически модели, подходи и теории за личността
Автори:Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN:978-954-00-0111-1
Цена:11,30лв.
Заглавие:Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще
Автори:Съставител: Петя Пачкова
ISBN:978-954-00-0107-4
Цена:9,30лв.
Заглавие:Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания. Първа част
Автори:Даниела Попова, Мариела Филипова, Таня Мегова
ISBN:978-954-00-0104-3
Цена:6,90лв.
Заглавие:Диагностика на личността с девиантно поведение
Автори:Русанка Манчева
ISBN:978-954-00-0101-2
Цена:8,30лв.
1 2 3 4 5 6 7