Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:RELIGIOUS COMMUNITIES IN BULGARIA
Автори:Марио Маринов
ISBN:978-954-00-0108-1
Цена:8,20лв.
Заглавие:Психологически модели, подходи и теории за личността
Автори:Биляна Йорданова, Людмил Кръстев
ISBN:978-954-00-0111-1
Цена:11,30лв.
Заглавие:Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще
Автори:Съставител: Петя Пачкова
ISBN:978-954-00-0107-4
Цена:9,30лв.
Заглавие:Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания. Първа част
Автори:Даниела Попова, Мариела Филипова, Таня Мегова
ISBN:978-954-00-0104-3
Цена:6,90лв.
1 2 3 4 5 6 7