Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Кинезитерапия при често срещани нерврологични заболявания. Първа част
Автори:Даниела Попова, Мариела Филипова, Таня Мегова
ISBN:978-954-00-0104-3
Цена:6,90лв.
Заглавие:Диагностика на личността с девиантно поведение
Автори:Русанка Манчева
ISBN:978-954-00-0101-2
Цена:8,30лв.
Заглавие:Скрининг за постурални нарушения и гръбначни изкривявания при деца от начална училищна възраст
Автори:Стаменка Митова
ISBN:978-954-00-0102-9
Цена:7,40лв.
Заглавие:Насоки за диагностика и физиотерапия при постурални нарушения и гръбначни изкривявания
Автори:Стаменка Митова, Даниела Попова, Мария Граматикова
ISBN:978-954-00-0103-6
Цена:7,70лв.
1 2 3 4 5