Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Социализмът: памет и разказ
Автори:Албена Вачева
ISBN:978-954-00-0122-7
Цена:9.50лв.
Заглавие:Убеждения за себе си и за интимния партньор
Автори:Николай Иванчев
ISBN:978-954-00-0120-3
Цена:9,40лв.
Заглавие:Културно-историческо наследство на българските земи (кратък поглед)
Автори:Димитър Димитров
ISBN:978-954-00-0093-0
Цена:14,50лв.
Заглавие:RELIGIOUS COMMUNITIES IN BULGARIA
Автори:Марио Маринов
ISBN:978-954-00-0108-1
Цена:8,20лв.
1 2 3 4 5 6 7