Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Развиване на ориентировъчни способности на децата
Автори:Иван Глушков, Мария Граматикова, Стаменка Митова, Петя Пачева
ISBN:978-954-00-0133-3
Цена:лв.
Заглавие:Българската телевизионна реклама и националната идентичност
Автори:Клавдия Камбурова
ISBN:978-954-00-0132-6
Цена:13.20лв.
Заглавие:Конкурентен анализ на туристическия пазар
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-00-0128-9
Цена:6.90лв.
Заглавие:Bulgarian interferences in english texts for specific purposes
Автори:Dafina Kostadinova
ISBN:978-954-00-0117-3
Цена:13.50лв.
1 2 3 4 5 6 7