Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Български детски и народни песни за акордеон. Второ ниво
Автори:Румен Потеров Виолин Василев
ISBN:979-0-707682-18-0
Цена:6.40лв.
Заглавие:ENGLISH IN EXERCISES: VOCABULARY, GRAMMAR, READING COMPREHENSION, WRITING
Автори:MILENA LEVUNLIEVA, MARIA MLADENOVA, ELENA KONDEVA
ISBN:978-954-00-0138-8
Цена:8.20лв.
Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 8, Том 1/ Том 2
Автори:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 8, Том 1/ Том 2
ISBN:
Цена:13.90лв.
Заглавие:Пазарна ефективност на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа
Автори:Владимир Ценков
ISBN:978-954-00-0131-9
Цена:11.50лв.
1 2 3 4 5 6 7