Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Конкурентен анализ на туристическия пазар
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-00-0128-9
Цена:6.90лв.
Заглавие:Bulgarian interferences in english texts for specific purposes
Автори:Dafina Kostadinova
ISBN:978-954-00-0117-3
Цена:13.50лв.
Заглавие:Дигитализация и социални трансформации
Автори:Добринка Пейчева, Валентина Миленкова (Съставители)
ISBN:978-954-00-0113-5
Цена:13.00лв.
Заглавие:Социализмът: памет и разказ
Автори:Албена Вачева
ISBN:978-954-00-0122-7
Цена:9.50лв.
1 2 3 4 5