Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ПЛУВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Даниела Лекина
ISBN: 978-954-00-0074-9
ISSN:
Цена: 7,00лв.
Страници: 124
Описание:

Като един от най-здравословните видове физически дейности и доказани ползи от него за хората на всяка възраст, плуването може да се практикува през целия ни живот. В съвременния динамичен и напрегнат живот, изпълнен със стрес и различни заболявания, плуването предлага разумно и ползотворно прекарване на свободното време. Плуването дава възможност за разтоварване, физическо възстановяване, по-добра концентрация и работоспособност - критерии, които са съществени за социалната реализация на човека.Плуването учи на самоконтрол и организация, на дисциплина и режим, които помогнат и извън водата - например в ежедневните задължения на всеки спортуващ. Активната дейност на организма по време на плуване се отразява положително върху обмяната на веществата, повишава жизнения тонус и подпомага нормалното функциониране на всички органи и системи.В последните години процентът на студентите, които не могат да плуват е много голям. Този факт съществено затруднява обучението по плуване в рамките на предвидения хорариум в учебните планове на студентите в отделните специалности. От направения преглед на методиките за обучение по плуване се оказа, че в обучението до сега се използва предимно класическата "последователна" методика. Тя предполага задължителното усвоявате на определени упражнения и плувни техники с определена последователност - упражненията, предшестващи обучението с плувните техники, а след това последователното овладяване на7плувните стилове - кроул гръб, бруст и бътерфлай. Практиката показва, че обучението с тази методика отнема прекалено много време.Разработената специализирана методика за ускорено обучение по плуване за определен, кратък период от време, е адаптирана към учебните програми на студентите от различните специалностите при заложения в тях хорариум. Тя се състои от две части с общ хорариум от 60 учебни часа. В първата част от 30 учебни часа, се овладяване техниката на плувните стилове с краен резултат, преодоляването на 25 метра с техниките на два плувни стила.Във втората част на методиката (30 учебни часа), се усъвършенстват плувните техники и се изграждат умения за плуване до степен, която гарантира сигурно поведение на студентите във водата и самостоятелно използване на плуването през целия живот...


За авторите: