Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Лайфстайл преса и женственост
Тематика: Изкуство
Автори: Силвия Петрова
ISBN: 978-954-00-0043-5
ISSN:
Цена: 10.30лв.
Страници: 287
Описание:

Понятието за женственост в ежедневната си употреба предполага различни нива на значение, но при всички случаи отпраща към нормите и духа на времето си. Женствеността е един от главните начини за конструиране на идентичност, която е особено проблематична в постмодерната епоха. Днес идентичността не е обективно описание на Аза, а по-скоро съвкупност от роли и фантазии, изградени в игровото отношение на индивида към действителността. След края на "големите разкази" биографията се оказва в тясна връзка със сценариите, предлагани от популярните медии. Медиите са основен извор на стратегии за рефлексия към самия себе си и за отношенията с другите, инструмент за изграждане на идентичността и управление на впечатленията. Социално конструираната полова идентичност (джендър) е особено важна в изграждането на съвременната представа за Аза. В този смисъл изследването на моделите на женственост, популяризирани от днешната лайфстайл преса, може да послужи за огледало на състоянието на обществото. Образите на женствеността, които всекидневно се налагат от масовата култура (част от която са лайфстайл списанията) поемат функцията на модели за идентификация, формират ценности и нагласи. Джендър идентичностите, погледнати през призмата на популярните женски списания, дават представа за начина, по който обществените и културните идеали се "оестествяват" в реалния живот. Би могло да се твърди, че съществува тесен паралел между моделите, налагани от медиите, и действителното поведение. Целта на това изследване е да се улови начинът, по който се конструира новата женственост чрез сценариите и ролите, предлагани на страниците на лайфстайл пресата.

Темата за образите на жената и женствеността е широко застъпена в съвременните изследвания - подета от феминизма, а по-късно придобила нови нюанси в идеите на постфеминизма, които намират пряко отражение в масовата култура. Текстът се фокусира върху моделите на женственост, които функционират в българската действителност в периода от последното десетилетие на XX век до днес, като основната задача е да се изследва тяхната символна основа. Това е път, по който може да се потърсят и обяснят съвременните модели за джендър идентичност, погледнати през призмата на българските лайфстайл списания.

Съвременната лайфстайл преса е благодатно изследователско поле, тъй като предоставя в концентриран и изчистен вид идеала за женственост в различните му измерения. Този образ демонстрира и защитава ценностите и нормите на обществото, които трябва постоянно да бъдат ритуално пре-повтаряни. Понятието за женственост съдържа в себе си идеята за солидни стереотипи, за социално наложени норми и изисквания. В тази връзка се поражда въпросът как да се изследват неговите прояви и модификации, за да се придобие представа за актуалното състояние на обществото.

Изследването обръща внимание на един аспект от масовата култура, който засега почти не е разработван у нас - постмодерната връзка между религия и женскост. В епохата на непостоянната, флуидна и перформативна идентичност се извършва характерно завръщане към традиционните ценности. В последните години този процес може да се проследи в женската лайфстайл преса, която осъществява рязко обръщане към нормите, представите и образите за жената, формирани от християнската традиция. Текстът изследва именно символните основи, за да очертае съвременните модели на женственост, функциониращи в обществото...


 


За авторите: