Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Компютъризирани системи за измерване в реално време
Тематика: Техника и технологии
Автори: Антон Стоилов
ISBN: 978-954-00-0070-1
ISSN:
Цена: 8,00лв.
Страници: 102
Описание:

Компютъризираните системи за измерване в реално време са една от най-динамичните и бързоразвиващи се области в съвременната електроника. Такъв тип системи участват в почти всички индустриални процеси, като обикновено се поставят в началото на редицата от работни системи, тъй като основно на тях се разчита да осигурят управлението и вземането на решения по време на производствения процес. От друга страна такъв тип измервателни системи се внедряват все повече в социалните мрежи и средствата за масова комуникация. Вече е възможно в реално време да получим информация за атмосферните процеси, борсовите индекси, спортни резултати и др. В голямата си част тези услуги се подсигуряват от компютъризирани системи за измерване в реално време.Основните части на тези системи включват: измервателна част, регистрираща част и публикуваща част. Целия процес от измерването, през регистрирането и публикуването на резултатите се контролира и осъществява от компютри. Именно това прави възможно предоставянето на информацията в реално време. Все още човечеството не разполага с по-надежден и бърз помощник от компютрите за тази дейност. Светкавичното пренасяне на голям обем данни би било немислимо без глобалната компютърна мрежа - Интернет. Повечето от потребителите днес в Интернет биват заинтригувани само от WEB сайтове в които има имплементирани модули за on-line информация. Често пъти в основата на тези услуги стои измервателна система. Съвременното ниво на компютъризираните измервателни системи в реално време позволява те бъдат използвани и за медицински и животоспасяващи дейности т.нар. телемедицина, която използва данни в реално време за здравословното състояние на пациентите и дава възможност за незабавна реакция от лекаря.4Всичко казано дотук определя значимостта на компютъризираните системи за измерване в реално време и тяхната актуалност. В бъдеще развитието на електрониката и разработването на миниатюрни измервателни системи вероятно ще даде нов тласък на тези системи. В настоящото учебно помагало авторът се е постарал да представи основите и възможностите на съществуващите към настоящия момент системи, като се надява да бъде полезен с тази книга на широк кръг студенти, специалисти и преподаватели...


За авторите: