Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Вградени компютърни системи
Тематика: Техника и технологии
Автори: Антон Стоилов
ISBN: 978-954-00-0071-8
ISSN:
Цена: 7,00лв.
Страници: 111
Описание:

Вградена компютърна система (накратко "вградена система", англ. "embedded system") е комбинация от компютърен хардуер и софтуер, а може би и допълнителни механични или други части, предназначен за извършване на конкретна работа или изпълняване на конкретна функция. Един добър пример е микровълновата фурна. Почти всяко домакинство има такава, а десетки милиони от тях се използват всеки ден по света, но много малко хора осъзнават, че един процесор и софтуер участват в подготовката на техния обяд или вечеря.Това е в пълен контраст с персоналния компютър в дневната. Той също се състои от компютърен хардуер и софтуер и механични компоненти (дискови устройства, например). Въпреки това, персонален компютър не е проектиран да изпълнява специфична функция или работа. Вместо това, той е в състояние да направи много и различни неща. Много хора използват термина компютър с общо предназначение, за да стане ясно, това разграничение, което всъщност е по-точното. Компютър с общо предназначение е като празен лист - производителят, изпращайки го на потребителя не знае това, което клиентът ще прави с него и за какво ще го използва. Един клиент може да използва компютър с общо предназначение за мрежов файлов сървър, друг потребител може да използва същия компютър с общо предназначение единствено за компютърни игри, и трети, може да го използва, за да напише учебник по вградени компютърни системи.Често, вградената система е компонент в рамките на някаква по-голяма система. Например, модерни автомобили и камиони съдържат много вградени компютърни системи. Една вградена система контролира антиблокиращи спирачки, друга измерва и контролира емисиите от вредни газове на превозното средство, и трета управлява информацията получавана на таблото. В някои случаи тези4вградени системи са свързани с някакъв вид комуникационна мрежа, но това със сигурност не е задължително изискване.Възможно е това да е доста объркващо, но е важно да се отбележи, че един компютър с общо предназначение е съставен от множество вградени системи. Например, моя компютър с общо предназначение се състои от клавиатура, мишка, видео карта, модем, твърд диск, флопи диск, и звукова карта - всеки един от тези модули е вградена система. Всяко едно от тези устройства съдържа процесор и софтуер и е проектирано да изпълнява специфична функция. Например, модемът е предназначена за изпращане и получаване на цифрови данни през аналогова телефонна линия (може би повечето от вас не са и чували за това устройство, но без него глобалната мрежа никога не би съществувала).Ако вградена система е проектирана добре, потребителя никога не подозира наличието на процесор и софтуер и това може да бъде напълно незабелязано от потребителя на устройството. Такъв е случаят с който започнахме, с микровълнова фурна, видеорекордер или будилник. В някои случаи дори би било възможно да се направи равностойно устройство, което да не съдържа процесор и софтуер. Това може се реализира чрез използване на интегрална схема, която изпълнява същите функции. Разбира се е много по-лесно, и по-евтино, е да промените няколко реда на софтуера, който работи на вградената система, отколкото да проектирате специализиран хардуер за това...


За авторите: