Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Мобилни радио комуникационни системи и технологии
Автори:Алексей Стефанов, Филип Цветанов
ISBN:978-954-00-0032-9
Цена:13.60лв.
Заглавие:Практически курс по аранжиране
Автори:Филип Павлов
ISBN:979-0-707682-17-3
Цена:8.50лв.
Заглавие:The Science of Language (A Handbook in General Linguistics)
Автори:Ellie Boyadzhieva
ISBN:978-954-00-0030-5
Цена:8.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8