Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:КУЛТОВ ТУРИЗЪМ
Автори:БОРИС КОЛЕВ
ISBN:978-954-00-0034-3
Цена:12,10лв.
Заглавие:ЖИВОТ ВЪВ ВЕЧНОСТТА ЙЕРАРХИЯ НА ЦЕННОСТИТЕ И ЖАНРОВИ ОСОБЕНОСТИ В ПИСМАТА НА СВЕТИ АВГУСТИН ДО ЖЕНИ
Автори:Силвия Георгиева
ISBN:978-954-00-0035-0
Цена:13.20лв.
Заглавие:ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ (УЧЕБНО ПОМАГАЛО) I част
Автори:Добринка Тодорина, Невена Филипова, Лидия Цветанова-Чурукова, Траян Попкочев, Веска Гювийска, Красимира Марулевска, Юлиана Ковачка, Андреас Софоклис, Ирини Софоклис
ISBN:978-954-00-0036-7
Цена:10.00лв.
Заглавие:ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ: ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ВТОРА ЧАСТ
Автори:Веска Гювийска, Диана Митова, Димитър Искрев, Добринка Тодорина, Красимира Марулевска, Марияна Шехова-Канелова, Мая Сотирова, Пелагия Терзийска, Петър Балкански, Румяна Гьорева, Траян Попкочев
ISBN:978-954-00-0039-8
Цена:12.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8