Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ
Автори:ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ брой 7, Том 1/ Том 2
ISBN:
Цена:лв.
Заглавие:ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПРАКТИКА – ШАНС НА СТУДЕНТА ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРА.СБОРНИК СТАТИИ
Автори:СБОРНИК СТАТИИ
ISBN:978-954-00-0057-2
Цена:6.00лв.
Заглавие:Съдебен контрол върху нормативните администра-тивни актове на общинските съвети
Автори:Ваня Вълкадинова
ISBN:978-954-00-0047-3
Цена:11,80лв.
Заглавие:За професионалната психодиагностика
Автори:Русанка Петкова Манчева
ISBN:978-954-00-0050-3
Цена:14,80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8