Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ПЛУВАНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Автори:Даниела Лекина
ISBN:978-954-00-0074-9
Цена:7,00лв.
Заглавие:Компютъризирани системи за измерване в реално време
Автори:Антон Стоилов
ISBN:978-954-00-0070-1
Цена:8,00лв.
Заглавие:Вградени компютърни системи
Автори:Антон Стоилов
ISBN:978-954-00-0071-8
Цена:7,00лв.
Заглавие:Ръководство за решаване на задачи по математика за икономисти. Първа част
Автори:Михаил Колев, Анка Марковска
ISBN:78-954-00-0068-8
Цена:5.20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8