Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята
Автори:Атанаска Чолакова
ISBN:978-954-00-0081-7
Цена:8,00лв.
Заглавие:Стилистика. Бележки и практически упражнения (учебно ръководство)
Автори:Биляна Тодорова
ISBN:978-954-00-0080-0
Цена:5,60лв.
Заглавие:Междукултурен диалог в туризма
Автори:Теодора Кирякова-Динева
ISBN:978-954-00-0079-4
Цена:8,80лв.
Заглавие:Състояние, развитие и конкурентоспособност на туризма
Автори:Райна Димитрова
ISBN:978-954-00-0073-2
Цена:10,80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8