Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:АТОМНА ЕМИСИОННА СПЕКТРОМЕТРИЯ С ИНДУКТИВНО СВЪРЗАНА ПЛАЗМА
Автори:Нонка Даскалова, Серафим Величков, Петранка Петрова
ISBN:978-954-00-0087-9
Цена:16.00лв.
Заглавие:Проектиране на системи за сигурност и мониторинг
Автори:Филип Цветанов
ISBN:978-954-00-0082-4
Цена:15.00лв.
Заглавие:ОТКАЗОУСТОЙЧИВИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ
Автори:Нина Синягина, Борислав Юруков, Гергана Калпачка, Стела Русева, Людмила Танева, Павел Джунев
ISBN:978-954-00-0089-3
Цена:10.00лв.
Заглавие:ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЗАПЛАХИ В ТУРИЗМА
Автори:Мария Станкова
ISBN:978-954-00-0075-6
Цена:14,80лв.
1 2 3 4 5 6 7 8