University Publishing House "Neofit Rilski"

Title:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” V част
Authors:
ISBN:
Price:11,40lv.
Title:ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Authors:Jordan Kalchev, Vera Veleva
ISBN:978-954-00-0027-5
Price:10,70lv.
Title:Практикум по неорганична химия
Authors:Velichka Dimitrova, Mario Mitov, Stefan Manev, Elica Chorbadziyska
ISBN:978-954-00-0020-6
Price:14,50lv.
Title:ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Authors:Tatiyna Shopova
ISBN:978-954-00-0024-4
Price:15,30lv.
1 2 3 4 5 6 7 8