Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” V част
Автори:КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”
ISBN:
Цена:11,40лв.
Заглавие:ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕМПИРИЧНИ СОЦИАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Автори:ЙОРДАН КАЛЧЕВ, ВЕРА ВЕЛЕВА
ISBN:978-954-00-0027-5
Цена:10,70лв.
Заглавие:Практикум по неорганична химия
Автори:Величка Димитрова, Марио Митов, Стефан Манев, Елица Чорбаджийска
ISBN:978-954-00-0020-6
Цена:14,50лв.
Заглавие:ДИГИТАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Автори:Татяна К. Шопова
ISBN:978-954-00-0024-4
Цена:15,30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8