Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: Практикум по неорганична химия
Тематика: Естествени науки
Автори: Величка Димитрова, Марио Митов, Стефан Манев, Елица Чорбаджийска
ISBN: 978-954-00-0020-6
ISSN:
Цена: 14,50лв.
Страници: 136
Описание:

НОМЕНКЛАТУРА НА НЕОРГАНИЧНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ

Главната цел на химичната номенклатура е да даде методология за определяне на имена и формули на химични вещества, за да бъдат идентифицирани недвусмислено. При развитието на химичната нименклатура са възникнали няколко системи за конструиране на химични наименования: композиционна (стехиометрична), заместителна и адитивна. Ако е известен само състава на съединението се използва композиционната номенклатура. При останалите две системи за образуване на наименованието е нужно познаване и на структурата на съединението. Коя от системите ще се предпочете зависи от класа на разглежданото съединение и детайлите, които е желателно да бъдат посочени с името...


За авторите: