Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Тематика: Физическо възпитание
Автори: Атанас Георгиев
ISBN: 978-954-680-994-0
ISSN:
Цена: 5,70лв.
Страници: 174
Описание:

Учебникът по организация и управление на физическото възпитание и спорта е предназначен най-вече за студентите от Югозападния Университет "Неофит Рилски" Благоевград за специалността "Физическо възпитание и спорт" и специалността "Спорт". Бъдещите учители и треньори, които се подготвят в тези специалности имат лекции в продължение на 30 часа и в същото време 15 часа упражнения. Запознават се с основите на организацията и управлението на физическото възпитание и спорта като системи, структури, нормативни документи. Освен това, за студентите са определени теми за изучаване на организацията и подготовката за състезания, финансирането в спорта, организацията на учебния процес в българските училища и университети. Полезна информация е представена за структурите на организация на ЕС и в страни от Европейския съюз.

Учебникът е полезно помагало за студенти и преподаватели и от другите висши училища, които се подготвят в тази област на физическото възпитание и спорта. Лекционният курс следва учебната програма на специалност "Физическо възпитание и спорт"...


За авторите:

A.Georgiev