Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” IV част
Тематика: Философия
Автори: КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”
ISBN:
ISSN: 1314 – 5886
Цена: 7,00лв.
Страници: 233
Описание:


"Годишникът" е научно-методоческо списание на катедра "Философски и политически науки" на ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград. Има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа на студентите...


За авторите: