Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие: БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация и гражданско общество – съпричастност или конфликтност/
Тематика: Социология
Автори: Петя Пачкова
ISBN: 978-954-680-992-6
ISSN:
Цена: 21,20лв.
Страници: 349
Описание:

Настоящият материал е опит за по-сериозен анализ на различните фактори, които влияят върху политическото поведение на българските граждани, на развитието на гражданското общество в България, на развитието на протестната способност на българите. От гледна точка на това доколко действително съдействат за изграждане на развито гражданско общество в България, доколко реално стимулират гражданите да са политически активни, да отстояват своите позиции. Доколко ги "учат" как да бъдат граждани.

С икономически, психологически, политически, културни, религиозни, идеологически и други средства елитът целеше минимизиране на противодействието на неелита, на неговата гражданска активност, на протестните му способности, насочването му към такива цели и форми на борба, които да са максимално малко вредни за политиката на елита.

Факторите са с най-различен характер - външни и вътрешни, подпомагащи активността и пречещи й, личностни и обществени, икономически, художествени, идеологически, научни, политически, с хомогенно и с нехомогенно влияние. За да се обясни политическото поведение на гражданите трябва да се разглеждат уникалните комплексни взаимодействия между тях. Поставени в различни ситуации и конфигурации те имат различен ефект. Например страхът от безработица твърде често е въздържащ фактор, но в определени ситуации може да се превърне в активизиращ личността фактор. Недоволствата от живота при различните хора избиват в различни посоки - едни стават бездейни, дори апатични, други стават активни в институционалната политика или в гражданските протести, а трети се ориентират към криминални и индивидуални форми на решаване на проблемите си.

Независимо от многото фактори, които действат по посока на дестимулиране на гражданската активност на неелита, всеки гражданин носи своята отговорност за своята активност или пасивност...


За авторите:

P.Pachkova