Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:Музиката – традиции и съвременност (изкуство и образование)
Автори:Колектив
ISBN:978-954-680-968-1
Цена:9.00лв.
Заглавие:КУЛТУРА, МЕДИИ, КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ
Автори:Колектив
ISBN:978-954-680-970-4
Цена:9.70лв.
Заглавие:ИКОНОМИЧЕСКА КУЛТУРА И ТЕХНОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ (теория и методика)
Автори:МАРИЯ КАВДАНСКА
ISBN:978-954-680-962-9
Цена:10.40лв.
Заглавие:ТУРОПЕРАТОРСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ: ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНЕ
Автори:МАРИЯ СТАНКОВА
ISBN:978-954-680-966-7
Цена:8.30лв.
1 2 3 4 5 6 7 8