Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ГОДИШНИК НА КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ” IV част
Автори:КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ”
ISBN:
Цена:7,00лв.
Заглавие:ТРУДОВА МОБИЛНОСТ И МИГРАЦИЯ. СТРОИТЕЛНИТЕ ГРУПИ В СОФИЯ
Автори:Венцислав Славчев Божинов
ISBN:978–954–680–971–1
Цена:8,40лв.
Заглавие:ПАРАДИГМИ И ДОКТРИНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА МИСЪЛ. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ПОЛИТОЛОГИЧНАТА ИСТОРИОГРАФИЯ
Автори:БОРИС МАНОВ
ISBN:978-954-680-979-7
Цена:10,50лв.
Заглавие:РАЗВИТИЕ НА КАТЕГОРИЯТА ПЕРФЕКТ В СТАНДАРТНИЯ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Автори:Яна Валентинова Чанкова
ISBN:978-954-680-969-8
Цена:6.00лв.
1 2 3 4 5 6 7 8