Университетско издателство "Неофит Рилски"

Заглавие:ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
Автори:Атанас Георгиев
ISBN:978-954-680-994-0
Цена:5,70лв.
Заглавие:БОРБИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРЕХОДА /Демокрация и гражданско общество – съпричастност или конфликтност/
Автори:Петя Пачкова
ISBN:978-954-680-992-6
Цена:21,20лв.
Заглавие:Педагогика на девиантността
Автори:ЛИДИЯ ЦВЕТАНОВА-ЧУРУКОВА, НАДЕЖДА КРЪСТЕВА, БЛАГА ДЖОРОВА, ВАЛЕНТИНА КАРАГАНОВА, ДАНИЕЛА КУЗМАНОВА, ИРИНА ЯНЕВА, ВЯРА ЦВЕТАНОВА
ISBN:978-954-680-988-9
Цена:12.30лв.
Заглавие:ВЪПРОСИ НА ВЪЗРАСТОВАТА И ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПСИХОЛОГИЯ
Автори:Мария Мутафова
ISBN:978-954-680-981-0
Цена:7,20лв.
1 2 3 4 5 6 7 8